sejmik co to jest
Definicja sejmik: zebrania uprawnionych do tego mieszkańców albo ich przedstawicieli; 2. w Polsce.

Czy przydatne?

Definicja Sejmik

Co to znaczy: 1. w Europie XIV-XVIII w. nazwa użytkowana wobec lokalnego zebrania uprawnionych do tego mieszkańców albo ich przedstawicieli; 2. w Polsce od XIV w. regionalne zebranie szlachty początkowo decydujące o podatkach, pospolitym ruszeniu (od 1454); po 1493 na s. wybierano posłów na sejm walny, kandydatów na urzędy ziemskie i grodzkie, a w dalszym ciągu deputatów do Trybunału Koronnego; od pocz. XVII w. do I rozbioru Polski było 69 sejmików ziemskich (44 w Koronie, 24 na Litwie i 1 w Inflantach); w XVI w. obradom s. przewodniczył najwyższy rangą senator aktualny na obradach, od poł. XVI wybierano marszałka; z uwagi na cel obrad s. dzieliły się na przedsejmowe (wybór posłów), relacyjne (posejmowe), deputackie (wybór deputatów do Trybunału), elekcyjne (wybór 4 kandydatów na urząd grodzki i ziemski) i królewskie (zwoływane poprzez króla w ściśle określonej sprawie); 3. w III Rzeczypospolitej zebranie przedstawicieli poszczególnych samorządów komunalnych

Kim jest sejmik znaczenie w Postać biografia S .