1980 sierpień co to jest
Definicja sierpień 1980: głębokim kryzysem gosp., a zwł. podwyżką od 1 VII cen żywności. Od poł.

Czy przydatne?

Definicja Sierpień 1980

Co to znaczy: największe w PRL strajki i zaburzenia społ. spowodowane głębokim kryzysem gosp., a zwł. podwyżką od 1 VII cen żywności. Od poł. VII zaczęły się strajki na początku w Lublinie, później w Gdańsku, na całym Wybrzeżu, Górnym i Dolnym Śląsku. Do strajkujących robotników dołączyli członkowie KSS "KOR". Etapowo w okolicy postulatów ekon. pojawiły się również postulaty polit. Domagano się między innymi poprawy warunków życia i demokratyzacji życia publicznego w państwie, a zwł. zgody władz na utworzenie niezależnych od PZPR związków zawodowych. Głównym wynikiem sierpnia było stworzenie ogromnego ruchu społ. NSZZ "Solidarność" grupującego wówczas około 10 mln osób, jest to 80% wszystkich zatrudnionych w PRL

Kim jest sierpień 1980 znaczenie w Postać biografia S .