słowianie co to jest
Definicja Słowianie: charakteryzująca się przed okresem wędrówek wspólnym językiem tak zwany.

Czy przydatne?

Definicja Słowianie

Co to znaczy: ekipa ludów indoeuropejskich ( Indoeuropejczycy) charakteryzująca się przed okresem wędrówek wspólnym językiem tak zwany prasłowiańskim; pierwotne siedziby normalnie umiejscawia się pomiędzy Odrą a Dnieprem; od V-VI w. w wyniku migracji podzielili się na trzy gł. odłamy: S. wschodnich (na wsch. od Bugu), S. zachodnich (Czechy, Słowacja i dorzecza Łaby, Odry i Wisły) i S. południowych (dawna Jugosławia, część Austrii i część Grecji). Aktualnie S. zamieszkują środk., wsch. i częściowo pd. Europę

Kim jest Słowianie znaczenie w Postać biografia S .