sobór co to jest
Definicja sobór: obradujący nad sprawami wiary, moralności i organizacji kościelnej. Określenia.

Czy przydatne?

Definicja Sobór

Co to znaczy: w Kościele katol. zjazd wszystkich biskupów i kardynałów obradujący nad sprawami wiary, moralności i organizacji kościelnej. Określenia soborowe obejmują wszystkich wiernych. Początkowo inicjatywę zwoływania s. podejmowali cesarze rzym. (później bizant.), w dalszym ciągu papieże (po podziale Kościoła na wsch. i zach.). Pomimo popularności idei koncyliaryzmu, zwł. w okresie schizmy zachodniej, pierwszoplanową rolę w katolicyzmie odgrywa papiestwo

Kim jest sobór znaczenie w Postać biografia S .