socjaldemokracja królestwa co to jest
Definicja Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy: w VIII 1893 jako Socjaldemokracja Królestwa.

Czy przydatne?

Definicja Socjaldemokracja Królestwa Polskiego I Litwy

Co to znaczy: partia socjaldemokr. o charakterze marksistowskim utworzona w VIII 1893 jako Socjaldemokracja Królestwa Pol. poprzez połączenie Związku Robotników Pol. i II Proletariatu. Rozbita aresztowaniami, została odbudowana w 1900 w połączeniu z socjaldemokracją litew. jako SDKPiL. Głosiła hasła rewolucji proletariackiej i współpracy z rewolucjonistami rosyjskimi, nie licząc niemal zupełnie zagadnienie nar. i problem chłopski; aktywnie działała w rewolucji 1905, od 1906 weszła w skład Socjaldemokratycznej Partii Robotn. Rosji; w I wojnie świat. zajęła stanowisko antywojenne. Jej członkowie wzięli udział w przewrocie październikowym po stronie bolszewików. W XII 1918 połączyła się z PPS-Lewicą, tworząc Komunist. Partię Robotn. Polski (potem znana jako Komunistyczna Partia Polski). Do najgłośniejszych przywódców SDKPiL należeli: R. Luksemburg, J. Marchlewski, A. Warski, F. Dzierżyński. Wydawała pismo "Czerwony Sztandar"

Kim jest Socjaldemokracja Królestwa znaczenie w Postać biografia S .