kazimierz sosnkowski co to jest
Definicja Sosnkowski Kazimierz: później współzałożyciel Związku Walki Czynnej i Związku.

Czy przydatne?

Definicja Sosnkowski Kazimierz

Co to znaczy: gen. pol.; początkowo członek Organizacji Bojowej PPS, później współzałożyciel Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego w Galicji, 1914-16 szef sztabu I Brygady Legionów Polskich. Później jako najbliższy współpracownik J. Piłsudskiego więziony wspólnie z nim w Magdeburgu. W latach 1920-24 pol. min. spraw wojsk., 1927-39 inspektor armii, IX 1939 dowódca Frontu Południowego, po klęsce XI 1939 mianowany komendantem gł. Związku Walki Zbrojnej i przewodn. Komitetu Ministrów do spraw Państwie, VI 1940 minister bez teki rządu RP w Londynie, zrezygnował z tej funkcji w VII 1940 w proteście przeciw zawarciu układu Sikorski-Majski. Po Zgonu Sikorskiego od 8 VII 1943 Wódz Naczelny, protestując przeciw brakowi pomocy powstańcom warszawskim 30 IX 1944 podał się do dymisji. Po wojnie na emigracji w Kanadzie

Kim jest Sosnkowski Kazimierz znaczenie w Postać biografia S .