stalin josif właśc dżugaszwili co to jest
Definicja Stalin Josif W., właśc. J. Dżugaszwili: od 1903 bolszewik, po przewrocie bolszewickim XI.

Czy przydatne?

Definicja Stalin Josif W., Właśc. J. Dżugaszwili

Co to znaczy: dyktator komunist. Gruzin. Czł. ros. partii socj. (od 1898), od 1903 bolszewik, po przewrocie bolszewickim XI 1917 komisarz ludowy do spraw narodowości, należący początkowo do drugiego rzędu przywódców bolszewickich, uczestnik wojny domowej w Rosji, 1922 sekr. generalny KC Rosyjskiej Partii Komunist. (bolszewików). Po Zgonu Lenina (1924) gł. wykonawca polityki forsownej kolektywizacji i "socjalistycznego uprzemysłowienia" ZSRR, a równocześnie dyktator krwawo zwalczający wszystkich przeciwników (na przykład L. Trocki, L. Kamieniew, G. Zinowjew) i stosujący bezlitosny terror, którego specjalne nasilenie nastąpiło w okresie tak zwany ogromnych czystek 1936-37. W 1939 inicjator zbliżenia z Hitlerem i jego sojusznik do 1941. W 1940 wydał polecenie wymordowania polskich oficerów przetrzymywanych w obozach jenieckich ( Katyń). Od 1941 szef rządu radz. W wojnie niem.-radz. wódz nacz. Uczestnik konferencji Ogromnej Trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie potrafił niejednokrotnie wymusić na partnerach dostosowanie się do jego żądań. Od 1944 do 1948 doprowadził do opanowania rządów poprzez komunistów w państwach Europy wsch., bez względu tłumiąc wszelaki opór wobec dominacji ZSRR

Kim jest Stalin Josif W., właśc. J znaczenie w Postać biografia S .