trzeci stan co to jest
Definicja stan trzeci: ludności nie posiadającej przywilejów duchowieństwa (stan pierwszy) i.

Czy przydatne?

Definicja Stan Trzeci

Co to znaczy: termin stosowany we Francji przedrewolucyjnej na ustalenie ludności nie posiadającej przywilejów duchowieństwa (stan pierwszy) i szlachty (stan drugi). W praktyce w Stanach Generalnych jako stan trzeci zasiadali przedstawiciele miast

Kim jest stan trzeci znaczenie w Postać biografia S .