stan co to jest
Definicja stan: prawna kształtowała się od XIII w.; w dawnej Polsce odznacza się stany: rycerstwo.

Czy przydatne?

Definicja Stan

Co to znaczy: zamknięta ekipa społeczeństwa feudalnego, której odrębność prawna kształtowała się od XIII w.; w dawnej Polsce odznacza się stany: rycerstwo (szlachta), duchowieństwo, mieszczaństwo i chłopi. Dwa pierwsze z wymienionych cieszyły się przywilejami przyznanymi poprzez władców, w sytuacji rycerstwa określanymi ogólnie prawem rycerskim. S. jako odrębne warstwy społeczeństwa rządziły się własnymi wewn. prawami i wykształcały instytucje samorządowe, między innymi wskutek kolonizacji na prawie niem. ( kolonizacja w Polsce). Stany walczyły o udział w sprawowaniu władzy, zwł. uczestnictwo w obradach parlamentu. W poszczególnych krajach cel ten osiągnięto w zróżnicowany sposób - ograniczając bądź eliminując rolę stanów niższych na rzecz uprzywilejowanych. Przynależność do ustalonych stanów była dziedziczna, niezależnie od duchowieństwa. W zasadzie s. były ekipami zamkniętymi, aczkolwiek istniały możliwości legalnego przejścia do stanu wyższego na przykład szlacheckiego drogą nobilitacji albo kupna tytułu. Przynależność do stanu można było także utracić. Wspólnie z upowszechnianiem równości wobec prawa różnice stanowe traciły na znaczeniu

Kim jest stan znaczenie w Postać biografia S .