stańczycy co to jest
Definicja stańczycy: powstał w latach 60. XIX w. (nazwa od pamfletu polit. Teka Stańczyka.

Czy przydatne?

Definicja Stańczycy

Co to znaczy: popularna nazwa konserwatywnego obozu polit. w Galicji, powstał w latach 60. XIX w. (nazwa od pamfletu polit. Teka Stańczyka drukowanego w "Przeglądzie Polskim" w 1869, a skierowanego przeciw demonstracjom patriotycznym i demokratom walczącym o szeroką autonomię nar. Galicji); s. zmierzali do rozszerzenia - na drodze legalnej - praw nar. w Galicji z zachowaniem lojalności wobec Austrii; byli przeciwni reformom społ.; od końca XIX w. przez wzgląd na postępem masowych ruchów polit. zaczęli tracić wpływy; gł. przedstawiciele: S. Tarnowski, S. Koźmian, J. Szujski, M. Bobrzyński, A. Potocki; organy prasowe "Czas" i "Przegląd Polski"

Kim jest stańczycy znaczenie w Postać biografia S .