stanław co to jest
Definicja Stanisław św.: Bolesławowi Śmiałemu, wg Wincentego Kadłubka grożąc mu klątwą, jeżeli nie.

Czy przydatne?

Definicja Stanisław Św.

Co to znaczy: bp krakowski od 1072. S. wystąpił przeciwko królowi Bolesławowi Śmiałemu, wg Wincentego Kadłubka grożąc mu klątwą, jeżeli nie zaprzestanie okrutnych represji wobec poddanych. W skutku poniósł Zgon męczeńską. Stało się to bezpośrednią powodem wygnania Bolesława Śmiałego poprzez opozycję możnych. Do tych wydarzeń zapewne odnosi się poprzednia, ale bardzo lakoniczna i nie wymieniająca imienia S. informacja Galla Anonima o buncie albo zdradzie biskupa (w świecie wczesnofeudalnym można było rozumieć pod tymi określeniami każde wystąpienie przeciwko władzy zwierzchniej, bo biskup przyjmował inwestyturę z rąk króla). Kult św. S. rozwijał się od XII w., a w XIII w. ogarnął całą Polskę. Podanie o cudownym zrośnięciu się rozczłonkowanego ciała męczennika dawało słowo pragnieniu zjednoczenia Polski w dobie rozbicia dzielnicowego

Kim jest Stanisław św znaczenie w Postać biografia S .