batory stefan co to jest
Definicja Stefan Batory: walczył z Habsburgami o niezależność Siedmiogrodu. Znakomity dowódca. Po.

Czy przydatne?

Definicja Stefan Batory

Co to znaczy: książę siedmiogrodzki (od 1571), władca pol. (od 1575), walczył z Habsburgami o niezależność Siedmiogrodu. Znakomity dowódca. Po startowym konflikcie z opozycją w Polsce (wojna z Gdańskiem) w latach 1579-81 zorganizował 3 wyprawy na wsch. (Połock, Ogromne Łuki, Psków), które starannie przygotował pod względem zaopatrzenia i przestrzegania tajemnicy wojsk., zaskakując kompletnie dowództwo moskiewskie. Podpisany rozejm z Moskwą w Jamie Zapolskim (1582) przyniósł Rzeczypospolitej część Inflant. W 1578 wprowadził na wzór węg. piechotę wybraniecką. Zreorganizował piechotę pol., wprowadził jako pierwszy w Europie gotowe ładunki prochu. Z kolei zajęty wojnami nie kontynuował reformy państwa

Kim jest Stefan Batory znaczenie w Postać biografia S .