stowarzyszenie co to jest
Definicja Stowarzyszenie Pax : za niezbędną współpracę z władzami PRL; powstała w 1945 wokół.

Czy przydatne?

Definicja Stowarzyszenie "pax"

Co to znaczy: organizacja skupiająca grupę inteligencji katol. uważającej za niezbędną współpracę z władzami PRL; powstała w 1945 wokół tygodnika "Dziś i Jutro". Zarejestrowana jako stowarzyszenie w 1952; ściśle współpracując z komunistami S."P." nierzadko spełniało rolę ich narzędzia i wchodziło w konflikty z hierarchią Kościoła katol. Jednak jego zasługą było wydawanie w państwie wielu pozycji świat. literatury katol. w Wydawnictwie "Pax". Czołową postacią S."P." był B. Piasecki. Organem prasowym był między innymi dziennik "wyraz Powszechne"

Kim jest Stowarzyszenie Pax znaczenie w Postać biografia S .