talmud co to jest
Definicja Talmud: nauczycieli (rabinów) do traktatów zawartych we wcześniejszym zbiorze żyd. praw i.

Czy przydatne?

Definicja Talmud

Co to znaczy: w trad. żyd. zestaw ksiąg zawierających komentarze uczonych nauczycieli (rabinów) do traktatów zawartych we wcześniejszym zbiorze żyd. praw i regulaminów rel. zwanym Miszną. Prawo żyd. (Tora) występowało w dwóch tradycjach: pisanej zawartej w Biblii i ustnej, którą zapisano około V w. n.e. w T. Zawiera on tekst Miszny, który uzupełniono dodatkiem zwanym Gemarą. Powstały zasadniczo dwie odmiany Gemary i stąd zrodziły się dwie wersje T.: jerozolimska i babilońska. Ta druga została przyjęta poprzez ogół wyznawców judaizmu. Komentarze rabinów zawarte w T. przybrały formę kunsztownego dzieła literackiego, które w okolicy norm doktrynalnych i prawnych zawiera opowieści, z których można poznać historię, geografię, obyczaje i folklor

Kim jest Talmud znaczenie w Postać biografia T .