tatarzy co to jest
Definicja Tatarzy: użytkowana odnosząc się do ludów mong., tur. i tungusko-tybetańskich wchodzących.

Czy przydatne?

Definicja Tatarzy

Co to znaczy: początkowo nazwa jednego z plemion mong., od XII w. użytkowana odnosząc się do ludów mong., tur. i tungusko-tybetańskich wchodzących w skład imperium mong. Czyngis-chana. Od II poł. XV w. Litwa, a później także Polska sąsiadowały z Tatarami chanatu krymskiego, którzy regularnie wyprawiali się na ziemie ruskie po łupy. Zobacz najazdy Tatarów na Polskę

Kim jest Tatarzy znaczenie w Postać biografia T .