testament krzywoustego co to jest
Definicja testament Krzywoustego: wydany poprzez Krzywoustego przed śmiercią (1138), gdzie zawarto.

Czy przydatne?

Definicja Testament Krzywoustego

Co to znaczy: ustawa sukcesyjna Bolesława III Krzywoustego; dokument wydany poprzez Krzywoustego przed śmiercią (1138), gdzie zawarto zasady podziału państwa pomiędzy jego synów i określono sposób obejmowania władzy zwierzchniej ( pryncypat) na zasadzie senioratu; princepsowi prócz własnej dzielnicy przeznaczono nie podlegającą podziałom dzielnicę senioralną (z Krakowem) i zwierzchnictwo nad Pomorzem. W przekonaniu postanowień t.K. został nim Władysław II Wygnaniec, który dostał dziedzicznie Śląsk i ziemię lubuską. Bolesław Kędzierzawy dostał Mazowsze, a Mieszko Stary Wielkopolskę. Brak w t.K. nadania dzielnicy Henrykowi Sandomierskiemu, który był wówczas małoletni bądź jeszcze się nie narodził (co przesuwałoby datę wystawienia t.K. na około 1132), a również Kazimierzowi Sprawiedliwemu (najprawdopodobniej był pogrobowcem). Wdowie po Krzywoustym, Salomei, przypadła ziemia sieradzko-łęczycka jako tak zwany oprawa wdowia zagwarantowana w średniow. prawie pol. T.K. nie zapobiegł rozwojowi rozdrobnienia państwa pol., które weszło w moment rozbicia dzielnicowego

Kim jest testament Krzywoustego znaczenie w Postać biografia T .