tezy kwietniowe co to jest
Definicja tezy kwietniowe: Lenina, który odrzucał stworzony poprzez rewolucję lutową ustrój.

Czy przydatne?

Definicja Tezy Kwietniowe

Co to znaczy: tekst przedstawiony 17 IV 1917 bolszewikom poprzez W. Lenina, który odrzucał stworzony poprzez rewolucję lutową ustrój demokracji parlamentarnej, a domagał się "rewolucji socjalistycznej", a więc przejęcia władzy w Rosji poprzez porady delegatów robotn. i żołnierskich, a równocześnie obiecywał w sytuacji przejęcia władzy poprzez bolszewików pokój, nacjonalizację ziemi i kontrolę robotników nad fabrykami. T.k. odegrały sporą rolę w myśl bolszewików, Iż powinni uchwycić władzę w Rosji. Zobacz także przewrót bolszewicki

Kim jest tezy kwietniowe znaczenie w Postać biografia T .