polskie demokratyczne co to jest
Definicja Towarzystwo Demokratyczne Polskie: w 1832 w Paryżu; pierwsza nowoczesna pol. partia polit.

Czy przydatne?

Definicja Towarzystwo Demokratyczne Polskie

Co to znaczy: najliczniejsza demokr. organizacja Ogromnej Emigracji, zał. w 1832 w Paryżu; pierwsza nowoczesna pol. partia polit.; TDP podzielone było na sekcje terytorialne, od 1836 na czele stała Centralizacja, ważniejsze sprawy poddawano pod ogólną dyskusję; w 1835 ekipa radykałów (około 140 czł.) opuściła TDP tworząc w Anglii Gromady Ludu Pol.; program ogłoszony w tak zwany Ogromnym Manifeście (4 XII 1836) mówił o połączeniu walki o wyzwolenie nar. z reformami społ.; głosił wiarę w lud, a także w patriotyzm szlachty; celem miała być niepodległa demokr. Polska w granicach z 1772, wyzwolona wskutek ogólnonar. stworzenia, którego siłę mieli stanowić chłopi zdobyci obietnicą nadania im na własność użytkowanej ziemi i nadzieleniem ziemią ludności bezrolnej; przyszłe kraj miało być republiką; w latach 40. poprzez swych emisariuszy przygotowywało stworzenie w trzech zaborach; TDP brało udział w wydarzeniach 1846-48; w 1849 Centralizacja była w Londynie, w 1853 nastąpił rozłam w TDP, L. Mierosławski wraz ze swymi zwolennikami poparł Napoleona III; w 1862 TDP rozwiązało się; gł. działacze: T. Krępowiecki, S. Worcell, W. Darasz, W. Heltman, J.N. Janowski, L. Mierosławski

Kim jest Towarzystwo Demokratyczne znaczenie w Postać biografia T .