towarzystwo filomatów co to jest
Definicja Towarzystwo Filomatów: poprzez J. Czeczota, J. Jeżowskiego, T. Zana i A. Mickiewicza.

Czy przydatne?

Definicja Towarzystwo Filomatów

Co to znaczy: sekretna organizacja studencka, zał. w Wilnie w 1817 poprzez J. Czeczota, J. Jeżowskiego, T. Zana i A. Mickiewicza; początkowo naukowa, potem polit.; T.F. kierowało zał. w 1820 jawną organizacją Promienistych i tajnym Związkiem Filaretów; w latach 1823-24 nastąpiły aresztowania i mechanizm filomatów i filaretów

Kim jest Towarzystwo Filomatów znaczenie w Postać biografia T .