towarzystwo kółek rolniczych co to jest
Definicja Towarzystwo Kółek Rolniczych: Ludowego Oświaty i Pracy (zał. w 1879 poprzez ks. S.

Czy przydatne?

Definicja Towarzystwo Kółek Rolniczych

Co to znaczy: powstało w 1882 w Galicji wskutek przekształcenia Tow. Ludowego Oświaty i Pracy (zał. w 1879 poprzez ks. S. Stojałowskiego), objęło patronat nad kółkami rolniczymi (dobrowolnymi zrzeszeniami chłopów mających na celu doskonalenie produkcji rolnej), popierało postęp oświaty na wsi; w 1912 liczyło 79 tys. czł. w 1704 kółkach; 1919 połączyło się z Krakowskim Tow. Rolniczym, tworząc Małopolskie Tow. Rolnicze

Kim jest Towarzystwo Kółek Rolniczych znaczenie w Postać biografia T .