towarzystwo patriotyczne co to jest
Definicja Towarzystwo Patriotyczne: rozwiązaniu Wolnomularstwa Narodowego; działała w zaborze ros.

Czy przydatne?

Definicja Towarzystwo Patriotyczne

Co to znaczy: 1. sekretna organizacja zał. w 1821 w Warszawie po rozwiązaniu Wolnomularstwa Narodowego; działała w zaborze ros., raczej pośród oficerów armii Królestwa Pol.; założycielem i przywódcą był W. Łukasiński, po jego aresztowaniu S. Krzyżanowski; w latach 1823-25 prowadzono rozmowy z ros. Towarzystwem Południowym; w 1826 aresztowania rozbiły T.P.; sąd sejmowy 1828 uniewinnił ich z zarzutu zdrady stanu; 2. (zwane także Klubem Patriotycznym) organizacja rewol. zał. w trakcie stworzenia listopadowego w Warszawie 1 XII 1830 poprzez lewicę sprzysiężenia P. Wysockiego z myślą o radykalizacji działań powstańczych; rozbite 4 XII, wznowione 19 I 1831, rozwiązane 17 VIII 1831; domagało się prowadzenia zdecydowanej walki o niepodległość, obrony swobód obywatelskich i reform społ.; prezesem był J. Lelewel; wybitni działacze: T. Krępowiecki, M. Mochnacki

Kim jest Towarzystwo Patriotyczne znaczenie w Postać biografia T .