rolnicze towarzystwo co to jest
Definicja Towarzystwo Rolnicze: latach 1857-61; realizowała program pracy organicznej; propagowała.

Czy przydatne?

Definicja Towarzystwo Rolnicze

Co to znaczy: organizacja ziemiańska działająca w Królestwie Pol. w latach 1857-61; realizowała program pracy organicznej; propagowała nowoczesne sposoby gospodarowania, prowadziła działalność oświatową pośród chłopów; w sprawie chłopskiej zajmowała niejednolite stanowisko, przewarzająca część członków opowiadała się za oczynszowaniem, mniejszość chciała uwłaszczenia za odszkodowaniem; prezesem był A. Zamoyski; T.R. liczyło 4 tys. czł.; rozwiązane 6 IV 1861

Kim jest Towarzystwo Rolnicze znaczenie w Postać biografia T .