tymczasowa komja co to jest
Definicja Tymczasowa Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych: było koordynowanie.

Czy przydatne?

Definicja Tymczasowa Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych

Co to znaczy: organizacja polit. utworzona w Galicji w 1912; jej celem było koordynowanie akcji niepodl. i utworzenie u boku Austrii pol. sił zbrojnych do walki z Rosją; TKSSN podporządkował się Związek Strzelecki; istniała do 1914; działacze: I. Daszyński, J. Piłsudski, W. Jodko-Narkiewicz

Kim jest Tymczasowa Komisja znaczenie w Postać biografia T .