tymczasowy komitet co to jest
Definicja Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski: bolszewickiej 30 VII 1920 w Białymstoku jako.

Czy przydatne?

Definicja Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski

Co to znaczy: powstały w okresie inwazji Armii Czerwonej w wojnie pol.-bolszewickiej 30 VII 1920 w Białymstoku jako ogólnopolska władza komunist.; zapowiadał tworzenie pol. republiki rad, wywłaszczenie obszarników i nacjonalizację przemysłu. Przywódcy: J. Marchlewski, F. Dzierżyński, F. Kon. Po klęsce Armii Czerwonej, gdy przestał być potrzebny, zlikwidowany

Kim jest Tymczasowy Komitet znaczenie w Postać biografia T .