tymczasowy rząd jedności co to jest
Definicja Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej: Tymczasowym RP a ekipą polityków emigracyjnych.

Czy przydatne?

Definicja Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej

Co to znaczy: powołany 28 VI 1945 jako kompromis pomiędzy proradz. Rządem Tymczasowym RP a ekipą polityków emigracyjnych skupionych wokół S. Mikołajczyka. Premierem był E. Osóbka-Morawski, wicepremierami Wł. Gomułka i S. Mikołajczyk. W praktyce zdominowany poprzez PPR. Istniał do lutego 1947

Kim jest Tymczasowy Rząd Jedności znaczenie w Postać biografia T .