tymczasowy rząd ludowy co to jest
Definicja Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej: obejmujący PPS, PPSD, PSL Wyzwolenie i inne.

Czy przydatne?

Definicja Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej

Co to znaczy: powstały 6/7 XI 1918 w Lublinie z inicjatywy piłsudczyków i obejmujący PPS, PPSD, PSL "Wyzwolenie" i inne ugrupowania tak zwany lewicy niepodległościowej. Premierem został I. Daszyński. Pierwszy rząd niezależny od zaborców, mający reprezentować ziemie wszystkich trzech zaborów. Wydał manifest ogłaszający przejęcie władzy w państwie, wprowadzanie fundamentalnych reform demokr., zapowiadał reformę rolną i nacjonalizację przemysłu. Rozwiązany 12 XI 1918. Zastąpiony poprzez rząd J. Moraczewskiego

Kim jest Tymczasowy Rząd Ludowy znaczenie w Postać biografia T .