wincenty witos co to jest
Definicja Witos Wincenty: Ludowym. Od 1908 poseł do galic. Sejmu Krajowego, a od 1911 do parlamentu.

Czy przydatne?

Definicja Witos Wincenty

Co to znaczy: pol. polityk ludowy i mąż stanu. Od 1895 w Stronnictwie Ludowym. Od 1908 poseł do galic. Sejmu Krajowego, a od 1911 do parlamentu w Wiedniu, 1913 współzałożyciel Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast". W 1918 przewodn. Polskiej Komisji Likwidacyjnej; 1919 poseł na sejm, 1920-21, 1923, 1926 premier gabinetów prawicowo-centrowych ( Chjeno-Piasta), zmuszony do rezygnacji w okresie zamachu majowego J. Piłsudskiego (12 V 1926). Później w opozycji; 1929 współtwórca Centrolewu, 1931 jeden z artystów zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Więzień Brześcia. Emigrował do Czechosłowacji. Współtwórca Frontu Morges. W 1939 powrócił do państwie, więziony poprzez okupanta do 1941, w 1945 wybrany na wiceprzewodn. Krajowej Porady Narodowej, naprawdę funkcji tej już nie pełnił

Kim jest Witos Wincenty znaczenie w Postać biografia W .