niemiec zjednoczenie co to jest
Definicja zjednoczenie Niemiec: z cesarzem Wilhelmem I na czele, ogłoszone po zwycięskiej wojnie z.

Czy przydatne?

Definicja Zjednoczenie Niemiec

Co to znaczy: 1. dokonane poprzez Prusy połączenie krajów niem. w Rzeszę z cesarzem Wilhelmem I na czele, ogłoszone po zwycięskiej wojnie z Francją w Wersalu 18 I 1871; 2. mechanizm przezwyciężania podziału tego państwie po II wojnie świat. rozpoczęty pierestrojką w ZSRR, masowymi ucieczkami Niemców z NRD na Zachód i zburzeniem muru berlińskiego (1989), a skończony 3 X 1990 formalnym włączeniem landów składających się na NRD do Republiki Federalnej Niemiec

Kim jest zjednoczenie Niemiec znaczenie w Postać biografia Z .