orda złota co to jest
Definicja Złota Orda: objęło stepy nad M. Czarnym, Krym, dolne Powołże, Kaukaz, środk. Azję, zach.

Czy przydatne?

Definicja Złota Orda

Co to znaczy: kraj mongolskie założone w XIII w. poprzez Batu-chana, objęło stepy nad M. Czarnym, Krym, dolne Powołże, Kaukaz, środk. Azję, zach. Syberię. Stolicą był Saraj na Powołżu. Z.O. organizowała najazdy na państwa sąsiednie (między innymi Ruś i Polskę). W pocz. XV w. nastąpił rozpad Z.O. na kilka chanatów, między innymi chanat krymski

Kim jest Złota Orda znaczenie w Postać biografia Z .