alegacja co to jest
Definicja ALEGACJA. Co oznacza Zobacz cytat, intertekstualność słownik. Informacje Alegacja.

Czy przydatne?

Definicja ALEGACJA

Co to znaczy: Zobacz cytat, intertekstualność
Co znaczy ARCHAIZACJA:
Słownik utworu pisanego współcześnie do dykcji literatury wieków dawnych. Taka stylizacja bazuje na doborze odpowiednich wyrazów (realia charakterystyczne dla języka danej epoki) albo konstrukcji alegacja.
Co znaczy AUGMENTATYW:
Słownik wyolbrzymienie i pogrubienie wyrazu (na przykład chłopisko , dworzyszcze ). Augmentatyw ma funkcję ekspresywną, wiążącą się regularnie z określeniami pejoratywnymi ( Oślisko! ). Niekiedy w rubaszny alegacja.
Co znaczy APOSTROFA:
Słownik zwrotu do osoby albo zjawiska przyrodniczego, które tym samym ulega personifikacji. Przykładowo: Dziki Wietrze Zachodni, tchu jesiennej pory (wiersz P.B. Shelleya w tłum. S. Barańczaka). Archaizacja alegacja.

Czym jest ALEGACJA znaczenie w Leksykon definicja literatura A .

  • Dodano:
  • Autor: