literacka aluzja co to jest
Definicja ALUZJA LITERACKA. Co oznacza nawiązanie utworu (współczesnego, późniejszego) do jego.

Czy przydatne?

Definicja ALUZJA LITERACKA

Co to znaczy: Jawne bądź ukryte nawiązanie utworu (współczesnego, późniejszego) do jego poprzedników (dzieł poprzednich). Na przykład w Ferdydurke W. Gombrowicza znajdujemy zdanie: "W połowie drogi mojego żywota wśród ciemnego znalazłem się lasu. Las ten co gorsza był zielony". To jest aluzja do słynnych pierwszych słów Boskiej Komedii Dantego: "W życia wędrówce, na połowie czasu, / Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, / W głębi ciemnego znalazłem się lasu" (przekł. E. Porębowicza). Niekiedy zabawa aluzją literacką jest grą z czytelnikiem, którego zadaniem jest deszyfracja aluzji, konieczna do zrozumienia żartu. W tych sytuacjach wykrycie aluzji jest warunkiem porozumienia z tekstem. Aluzja literacka należy do szerszego zjawiska intertekstualności. JP BIBLIOGRAFIA: S. Balbus: Pomiędzy stylami. Kraków 1993; K. Górski: Aluzja literacka. [w:] Z historii i teorii literatury, seria 2. Warszawa 1964; J. Paszek: Sztuka aluzji literackiej. Katowice 1984
Co znaczy APOZYCJA:
Słownik a więc dwa rzeczowniki występujące wspólnie, z których jeden ustala inny na zasadzie zgody (baba Herod, dziadek jubilat, krowa rekordzistka). Apozycja może być również pojęciem metaforyczną aluzja literacka.
Co znaczy ALITERACJA:
Słownik samych głosek najpierw następnych wyrazów w wierszu albo prozie. Aliteracja jest znana od antyku (Homer, Horacy, Wergiliusz), a w średniowieczu była wyróżnikiem literaturze angielskiej (Beowulf z aluzja literacka.
Co znaczy ANIMALIZACJA:
Słownik Zobacz. animizacja aluzja literacka.

Czym jest ALUZJA LITERACKA znaczenie w Leksykon definicja literatura A .

  • Dodano:
  • Autor: