literacka aluzja co to jest
Definicja ALUZJA LITERACKA. Co oznacza nawiązanie utworu (współczesnego, późniejszego) do jego.

Czy przydatne?

Definicja ALUZJA LITERACKA

Co to znaczy: Jawne bądź ukryte nawiązanie utworu (współczesnego, późniejszego) do jego poprzedników (dzieł poprzednich). Na przykład w Ferdydurke W. Gombrowicza znajdujemy zdanie: "W połowie drogi mojego żywota wśród ciemnego znalazłem się lasu. Las ten co gorsza był zielony". To jest aluzja do słynnych pierwszych słów Boskiej Komedii Dantego: "W życia wędrówce, na połowie czasu, / Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, / W głębi ciemnego znalazłem się lasu" (przekł. E. Porębowicza). Niekiedy zabawa aluzją literacką jest grą z czytelnikiem, którego zadaniem jest deszyfracja aluzji, konieczna do zrozumienia żartu. W tych sytuacjach wykrycie aluzji jest warunkiem porozumienia z tekstem. Aluzja literacka należy do szerszego zjawiska intertekstualności. JP BIBLIOGRAFIA: S. Balbus: Pomiędzy stylami. Kraków 1993; K. Górski: Aluzja literacka. [w:] Z historii i teorii literatury, seria 2. Warszawa 1964; J. Paszek: Sztuka aluzji literackiej. Katowice 1984
Co znaczy ANTANAKLASIS:
Słownik składniowa, gdzie dane wyraz ujawnia swą dwuznaczność w dialogu dwóch osób, rozumiejących odmiennie najważniejszy słowo: Mówi nie na żarty! - Ma prawo być głodny! (na żarty - nażarty); Słyszałam, Iż aluzja literacka.
Co znaczy ASONANS:
Słownik Zobacz rym aluzja literacka.
Co znaczy ABSURD:
Słownik łacińskiego, absurdus fałszywy (ton), niedorzeczny, nierozumny, niestosowny . Kolokwialnie użytkowane jest na ustalenie tego, co sprzeczne, bezsensowne, bzdurne. Nielogiczne może być wypowiedzenie aluzja literacka.

Czym jest ALUZJA LITERACKA znaczenie w Leksykon definicja literatura A .

  • Dodano:
  • Autor: