antropomorfizacja co to jest
Definicja ANTROPOMORFIZACJA. Co oznacza cechy ludzkie przypisuje się przedmiotom nieożywionym.

Czy przydatne?

Definicja ANTROPOMORFIZACJA

Co to znaczy: Metafora, gdzie cechy ludzkie przypisuje się przedmiotom nieożywionym, zwierzętom, roślinom i całemu kosmosowi. Antropomorfizacja jest mniej stereotypowa i mniej konwencjonalna niż personifikacja. Antropomorfizacja może ogarniać cały poemat (Łąka Leśmiana) lub także tylko fragmenty jakiegoś utworu (jeden obraz). Antropomorfizacja jest bliska chwytowi uniezwyklenia, co jest widoczne na przykład w Żołnierzu Leśmiana, gdzie "ożywa" rzeźba Chrystusa wykonana z sośniny, a tytułowy żołnierz wędruje jakby równocześnie z żywym Chrystusem i podpiera się "chrystusową" sośniną - jak laską. JP
Co znaczy ANTONIM:
Słownik przeciwstawienia (antonim właściwy) albo dopełnienia się (antonim komplementarny) dwu kontrastowych wyrazów: gruby - cienki, nalać - wylać, matka - tata, Jan nie jest żonaty - Jan jest kawalerem. Por antropomorfizacja.
Co znaczy ANIMIZACJA:
Słownik metafory, gdzie elementy nieożywione nabierają rumieńców życia ( fabryka rusza się , auto pożera przestrzeń ). Por. personifikacja. Odmianą animizacji jest animalizacja. To jest metafora, gdzie antropomorfizacja.
Co znaczy ANTYTEZA:
Słownik dwóch części zdania (albo dwóch pojęć) uzyskane dzięki paralelizmowi składniowemu. Odpowiednikiem może być slogan antyalkoholowy: Kto myśli, ten nie pije, kto pije, ten nie myśli . Na antytezach antropomorfizacja.

Czym jest ANTROPOMORFIZACJA znaczenie w Leksykon definicja literatura A .

  • Dodano:
  • Autor: