ba¦ń bajka magiczna co to jest
Definicja BA¦Ń (BAJKA MAGICZNA). Co oznacza gdzie świat realistyczny współistnieje ze światem.

Czy przydatne?

Definicja BA¦Ń (BAJKA MAGICZNA)

Co to znaczy: Krótki utwór epicki, gdzie świat realistyczny współistnieje ze światem nadnaturalnym. Fabuła baśni przesycona jest elementami cudowności, bohaterzy zaś scharakteryzowani zostają przez własne działania. Charakter bohatera musi być jednoznacznie osadzony na osi dobra i zła, co dodatkowo wzmocnione zostaje poprzez wprowadzenie postaci ambiwalentnej. Bohater baśni nie jest silnie zindywidualizowany (przeważnie nie posiada imienia), co ułatwia czytelnikowi utożsamienie się z nim. Baśń posługuje się animizacją i personifikacją. Konstrukcje te pozwalają na komunikację między bohaterem, przyrodą i światem bohaterów fantastycznych (smoków, diabłów i tak dalej). Baśń posługuje się również prawem metamorfozy i uchyla prawo racjonalnej przewidywalności zdarzeń. Postaci, elementy, przestrzenie, zjawiska podlegają działaniu magii. Baśń ma charakter optymistyczny - dobry bohater osiąga cel. Geneza gatunku związana jest z tradycją oralną. Jego stworzenie regularnie wiązane jest z mitem, gdyż baśń miała człowiekowi wyjaśniać otaczającą go rzeczywistość i przekazywać naukę moralną, chociaż w odróżnieniu do mitu, nie była związana ze sferą sacrum i tym samym była pozbawiona funkcji religijnej. ¦Informacja ludu utożsamiała ją z kłamstwem, zmyśleniem. Stąd za przeciwieństwo baśni uważano klechdę, bajkę, gadkę. Z czasem baśń przyjęła formę pisaną. Istotnym punktem dla rozwoju gatunku było przetłumaczenie na język francuski, a potem na poszczególne języki narodowe bajek arabskich Tys. nocy i jedna poprzez A. Gallanda (1704-1717). W Polsce definicja "baśń" po raz pierwszy pojawiło się w 1852 roku, w tytule zbioru R. Zamorskiego Podania i baśni ludu w Mazowszu. Baśń kierowano do odbiorcy dorosłego, jak i dziecka. Z czasem krąg odbiorców gatunku zawęża się (tylko do dzieci), jednak równolegle formułuje się krąg baśni o głębokim podłożu filozoficznym, które cieszą się również zainteresowaniem elity intelektualnej (Kubuś Puchatek A.A. Milne´a, Mały książę A. de Saint-Exupéry´ego i tym podobne). Rozrost baśni literackiej w Polsce zaczyna się w dobie modernizmu (W. Nowicki, P. Chmielowski, J. Matuszewski, M. Konopnicka), po roku 1918 baśnie są kierowane raczej do dzieci (baśnie J.Ch. Andersena, braci Grimm, H. Januszewskiej). W klasyfikacji gatunku odznacza się baśnie ludowe o zobiektyzowanej narracji, jasnej i prostej fabule, i baśnie literackie, które dzieli się na folklorystyczne, a więc czerpiące z tradycji ludowej zarówno w wyborze wątków, jak i konstrukcji (uszczegółowienie fabuły, rozbudowanie charakterystyki bohaterów, zindywidualizowanie języka, wielowątkowość) i niefolkrorystyczne, które nie czerpią z żywej tradycji ludowej. Należy jednak podkreślić, Iż w dobie romantyzmu, wskutek badań nad folklorem stworzono zbiory baśni ludowych i były one potem używane jako motywy wzbogacające teksty literackie. Pozytywizm stroni od tego gatunku, dokonując krytyki stosowania baśni w dydaktyce szkolnej. Modernizm przynosi zaś pierwsze naukowe zainteresowanie gatunkiem. Współcześnie baśń stała się obiektem badań strukturalistów (C. Levi-Strauss), semiotyków (W. Propp) i psychoanalityków (B. Bettelheim). Por. bajka, Morfologia bajki Władimira Proppa, psychoanaliza, semiotyka francuska i włoska. AA BIBLIOGRAFIA: J. Trzynadlowski: Racjonalizm Baśni. [w:] Studia literackie. Warszawa 1955; J. Krzyżanowski: Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. Warszawa 1962; J. Krzyżanowski: W świecie bajki ludowej. Warszawa 1980; J. Ługowska: Ludowa bajka magiczna jako tworzywa literatury. Warszawa 1981; B. Bettelheim: Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Kraków 1996
Co znaczy BARTHES´A ROLANDA PRZYJEMNO¦Ć TEKSTU:
Słownik Zobacz Przyjemność tekstu R. Barthes´a ba¦ń (bajka magiczna) co to jest.
Co znaczy BALLADA:
Słownik Xączący cechy trzech rodzajów literackich. W zależności od stopnia natężenia poszczególnych cech odznacza się balladę liryczną, epicką i dramatyczną. W utworach będących klasycznymi realizacjami tego ba¦ń (bajka magiczna) definicja.
Co znaczy BOGACTWO LEKSYKI:
Słownik stylu danego, dokonana z racji na frekwencję słów w obrębie dzieła pisarza, wykonywana normalnie przez powstanie słownika wszystkich słów i zwrotów użytych poprzez pisarza w utworach, a w dalszym ba¦ń (bajka magiczna) co znaczy.

Czym jest BA¦Ń (BAJKA MAGICZNA znaczenie w Leksykon definicja literatura B .

  • Dodano:
  • Autor: