deleksykalizacja co to jest
Definicja DELEKSYKALIZACJA. Co oznacza etymologicznego źródła danego wyrazu. Norwidowe do.

Czy przydatne?

Definicja DELEKSYKALIZACJA

Co to znaczy: Powrót do etymologicznego źródła danego wyrazu. Norwidowe "do niemowlęctwa wracam" wskazuje na to, że pisarz będzie milczeć ("niemowlę" znaczy pierwotnie ´nie mówi´). Sienkiewicz nazywa nie bez kozery wójta istotą bierną: "A co tj. istota bierna?to jest istota, która bierze" (przymiotnik "bierny" rzeczywiście pochodzi od czasownika "brać"). We współczesnej literaturze pojawia się pseudo-deleksykalizacja (zwana także paronomazją); Przyboś sugeruje powiązanie "pni" i "drzew" z czasownikiem "pienić się" i przysłówkiem "drzewiej". Por. deleksykalizacja, paronomazja. JP
Co znaczy DIALOGOWO¦Ć I POLIFONICZNO¦Ć:
Słownik bardzo regularnie we współczesnej refleksji metaliterackiej (literaturoznawstwie, krytyce literackiej, gazetowych recenzjach) i zleksykalizowane już ustalenia, takie jak dialogowość (dialogiczność deleksykalizacja.
Co znaczy DIALOG - MONOLOG:
Słownik wypowiedź jednego podmiotu mówiącego, której właściwością konstytutywną i odróżniającą od dialogu jest samodzielność znaczeniowa i jednorodność i zamknięcie formy. Wplecenie w strukturę monologu deleksykalizacja.
Co znaczy DRAMAT - DZIEJE RODZAJU:
Słownik jako rodzaju literackiego sięgają VII-VI wieku przed naszą erą, kiedy religijne obrzędy ku czci Dionizosa przekształciły się w przedstawienia teatralne, odbywające się dwa razy w roku w Atenach, nie deleksykalizacja.

Czym jest DELEKSYKALIZACJA znaczenie w Leksykon definicja literatura D .

  • Dodano:
  • Autor: