deleksykalizacja co to jest
Definicja DELEKSYKALIZACJA. Co oznacza etymologicznego źródła danego wyrazu. Norwidowe do.

Czy przydatne?

Definicja DELEKSYKALIZACJA

Co to znaczy: Powrót do etymologicznego źródła danego wyrazu. Norwidowe "do niemowlęctwa wracam" wskazuje na to, że pisarz będzie milczeć ("niemowlę" znaczy pierwotnie ´nie mówi´). Sienkiewicz nazywa nie bez kozery wójta istotą bierną: "A co tj. istota bierna?to jest istota, która bierze" (przymiotnik "bierny" rzeczywiście pochodzi od czasownika "brać"). We współczesnej literaturze pojawia się pseudo-deleksykalizacja (zwana także paronomazją); Przyboś sugeruje powiązanie "pni" i "drzew" z czasownikiem "pienić się" i przysłówkiem "drzewiej". Por. deleksykalizacja, paronomazja. JP
Co znaczy DIACHRONIA:
Słownik Zobacz Kurs językoznawstwa ogólnego F. de Saussure´a, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim J. Sławińskiego deleksykalizacja co to jest.
Co znaczy DRAMAT - TYPY POSTACI:
Słownik Diderot wypowiadając się o istocie teatru i aktorstwa stwierdził, Iż cechy charakterystyczne postaci dramatu należy widzieć jako połączenie trzech różnych stanów istnienia. Pierwszy to realny deleksykalizacja definicja.
Co znaczy DZIEŁO LITERACKIE:
Słownik ujęciu dzieło literackie (utwór literacki) to taka wypowiedź językowa, gdzie dominuje funkcja poetycka, przejawiająca się w specjalnej organizacji (uporządkowaniu naddanym) wypowiedzi. Może to być deleksykalizacja co znaczy.

Czym jest DELEKSYKALIZACJA znaczenie w Leksykon definicja literatura D .

  • Dodano:
  • Autor: