diereza co to jest
Definicja DIEREZA. Co oznacza Zobacz wiersz polski słownik. Informacje Diereza wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Definicja DIEREZA

Co to znaczy: Zobacz wiersz polski
Co znaczy DZIENNIK:
Słownik piśmiennictwa, którego ramy gatunkowe wyznacza regularność (zwykle: codzienność) prowadzonych w nim zapisków. Powstaje więc dziennik z dnia dziennie i przez wzgląd na tym jedyną jego ramę diereza.
Co znaczy DIALOGOWO¦Ć I POLIFONICZNO¦Ć:
Słownik bardzo regularnie we współczesnej refleksji metaliterackiej (literaturoznawstwie, krytyce literackiej, gazetowych recenzjach) i zleksykalizowane już ustalenia, takie jak dialogowość (dialogiczność diereza.
Co znaczy DIALEKTYZM:
Słownik narzecza, a więc odmiany języka ogólnonarodowego. W poezji wyzyskanie dialektyzmów prowadzi do charakterystyki bohatera (język postaci w Chłopach Reymonta). Rozróżnia się dialektyzmy: 1) fleksyjne diereza.

Czym jest DIEREZA znaczenie w Leksykon definicja literatura D .

  • Dodano:
  • Autor: