akcja dramat co to jest
Definicja DRAMAT - AKCJA. Co oznacza następujących po sobie działań bohaterów, które zmierzają do.

Czy przydatne?

Definicja DRAMAT - AKCJA

Co znaczy DRAMAT - AKCJA: Szereg następujących po sobie działań bohaterów, które zmierzają do osiągnięcia ustalonych celów. Tak zdefiniowana akcja stanowi obiekt fabuły, chociaż regularnie używa się tych terminów synonimicznie. Etymologicznie wyraz "dramat" pochodzi od greckiego czasownika dran, które znaczy działać, zwraca uwagę na ten fakt w Poetyce Arystoteles. Stagiryta opisuje także wzorcową budowę akcji (fabuły) tragedii. Powinna być ona jednowątkowa, zawierać "zbłądzenie" (hamatria) głównego bohatera, prowadzące do popełnienia poprzez niego czynu tragicznego (pathos), które skutkuje zmianę kierunku biegu zdarzeń (peripeteia) i tłumaczenie, rozpoznanie jego winy (anagnorisis). Celem tak prowadzonej akcji jest katharsis a więc "wzbudzenie litości i trwogi doprowadzające do "oczyszczenia" tych uczuć. Akcja tragedii attyckiej zasadniczo jest różna od akcji komedii. Tragedię można określić dramatem czynu, bo obiektem akcji jest jakiś ogromny gest bohatera - herosa i działania wszystkich pozostałych postaci są temu kompletnie podporządkowane. Wskazują na ten fakt same tytuły: Władca Edyp, Medea, Antygona, które podkreślają centralne miejsce głównego bohatera. Z kolei antyczna komedia prezentuje działania samodzielnych podmiotów akcji, które są sobie przeciwstawne i tylko jedne z nich są zakończone sukcesem. ¦redniowieczny moralitet przynależy pod względem rodzaju akcji do dramatu czynu. Przeważnie wszystkie działania bohatera zdążają w jednym kierunku: osiągnięcia zbawienia albo odnalezienia właściwej drogi życia. Dramat renesansowy (humanistyczny) powiela z kolei strukturę tragedii greckiej, jednak postęp akcji nie wywołuje już katharsis. Stanowi on zderzenie przeciwstawnych racji (na przykład Odprawa posłów greckich), czyli zbliża się do typowego dramatu akcji. Do tradycji antycznej sięgnie także klasycyzm francuski, tworząc dramat rygorystycznie przestrzegający zasady trzech jedności, w tym jedności akcji motywowanej regułą prawdopodobieństwa. Dramat szekspirowski (elżbietański) jest już mocno rozbudowanym dramatem akcji, odchodzącym od stosowania zasady jedności czasu i miejsca, chociaż struktura akcji, pomimo wprowadzania luźnych epizodów, jest zwarta, zachowuje logikę przyczynowo-skutkową. Do dramatu szekspirowskiego nawiązują artysty romantyczni, jednak ich dzieła charakteryzują się regularnie strukturą otwartą, brakiem ciągłości akcji, występowaniem samodzielnych wątków fabularnych, epizodycznością fabuły albo fabułą spojoną tylko postacią głównego bohatera. Dramat drugiej połowy XIX i XX wieku pod względem budowy akcji wykorzystuje majątek i określenia poetyk zarówno opisowych jak i normatywnych wcześniejszych wieków. Wykrystalizował się wzorcowy model fabuły (akcji) dramatu, będący swoistym punktem odniesienia przy opisie i ocenie konkretnych tekstów. Zawiera on: ekspozycję przedstawiającą kluczowy problem dramatu, rozwinięcie prowadzące do punktu kulminacyjnego, perypetię będącą nagłą zmianą biegu akcji i finałowe rozwiązanie. Dramat współczesny regularnie jest konstruowany w opozycji do tego schematu, charakteryzuje się zupełnym brakiem fabuły, układem fabularnym synchronicznym albo fabułą prowadzącą do absurdu. Por. fabuła, sjużet, dramat a partytura, dramat - dzieje rodzaju, dramat - formy wypowiedzi, dramat - rodzaje postaci. AT
Co znaczy DYGRESJA:
Porównanie nurt opowiadania ( narracji) wypowiedź, która ma mało wspólnego albo w ogóle jest obca głównemu tematowi albo dominującym wątkom opowieści. Dygresja bywa odizolowanym tematycznie z całości wątkiem dramat - akcja co znaczy.
Krzyżówka DZIEŁO LITERACKIE:
Dlaczego ujęciu dzieło literackie (utwór literacki) to taka wypowiedź językowa, gdzie dominuje funkcja poetycka, przejawiająca się w specjalnej organizacji (uporządkowaniu naddanym) wypowiedzi. Może to być dramat - akcja krzyżówka.
Co to jest DIALEKTYZM:
Jak lepiej narzecza, a więc odmiany języka ogólnonarodowego. W poezji wyzyskanie dialektyzmów prowadzi do charakterystyki bohatera (język postaci w Chłopach Reymonta). Rozróżnia się dialektyzmy: 1) fleksyjne dramat - akcja co to jest.

Czym jest DRAMAT - AKCJA znaczenie w Leksykon definicja literatura D .

  • Dodano:
  • Autor: