wypowiedzi formy dramat co to jest
Definicja DRAMAT - FORMY WYPOWIEDZI. Co oznacza formami wypowiedzi w dramacie są dialog i monolog.

Czy przydatne?

Definicja DRAMAT - FORMY WYPOWIEDZI

Co to znaczy: Fundamentalnymi formami wypowiedzi w dramacie są dialog i monolog - określane mianem tekstu głównego. Rozróżniamy kilka rodzajów dialogu: 1. dialog dyskusyjny, gdzie bohaterzy prowadzą spór i próbują nawzajem przekonać się do własnych racji, może on wpływać na zmianę toku akcji albo obrazować ważny dla całości dramatu problem; 2. dialog sytuacyjny, będący regularnie swoistą charakterystyką bohaterów; 3. dialog konwersacyjny, nie posuwający naprzód akcji, wręcz ją zatrzymujący, obracający się wokół wybranego tematu, nie zawsze istotnego z punktu widzenia całości dramatu; 4. dialog pozorny, gdzie brakuje realnego porozumienia się między bohaterami, bo każdy z nich mówi "innym językiem". Specyficzną metodą dialogu, wywodzącą się z dramatu antycznego, jest stychomytia, będąca szybką zamianą jednowersowych replik, pojawiająca się w momentach dużego napięcia dramatycznego. Grecka tragedia dała także start monologowi, będącemu dłuższą wypowiedzą bohatera, przeważnie samotnego, mającą na celu jego psychologiczną charakterystykę. Odmianę monologu stanowi tyrada, przypominająca podniosłe przemówienie skierowane do grona słuchaczy. Czasami można spotkać wymianę tyrad, będącą jedną z form dialogu. W okolicy tekstu głównego pojawia się w dramacie tak zwany tekst poboczny (didaskalia), zawierający wszelkiego rodzaju uwagi autora dotyczące ruchu postaci, ich wyglądu czy zachowania. Czasami jest on bardzo skromny, ograniczony do kilku fundamentalnych informacji związanych z ruchem scenicznym, czasem rozbudowany, zawierający precyzyjne wiadomości o wyglądzie postaci, ich zachowaniu czy nawet charakterze. Frekwencja i sposób użycia konkretnych form wypowiedzi zmieniał się poprzez wieki wspólnie z postępem dramatu jako rodzaju literackiego. W starożytności dramat posługiwał się dialogiem, gdzie pojawiały się tyrady, i zbiorowymi wypowiedziami (pieśniami) chóru. Dramat klasyczny, zarówno renesansowy, jak i oświeceniowy, preferował dialog, do minimum ograniczył monolog, pojawiło się z kolei tak zwany mówienie na stronie ( apart). Epoka romantyczna, częściowo idąca tropem dramatu szekspirowskiego, najsilniej urozmaica formy podawcze dramatu, wykorzystując wszelkiego typu dialogi, wprowadzając ogromne monologi, pieśni, fragmenty epickie. Dramat realistyczny buduje dialogi, starając się maksymalnie przybliżyć ich język do mowy potocznej. Zupełnie rezygnuje z formy wierszowanej i apartów i mocno ogranicza monologi. Modernizm z kolei wykorzystuje poprzednie doświadczenia dramatu romantycznego, indywidualizuje język bohaterów i posługuje się różnorodnymi stylizacjami. W dramacie współczesnym można spotkać wszelakie typy formy wypowiedzi, dialogi regularnie w formie "mówienia w okolicy", monologi, fragmenty liryki czy epiki, pieśni i piosenki. Por. absurd, dramat - akcja, dramat - dzieje rodzaju, dramat - rodzaje postaci, komedia, tragizm. AT
Co znaczy DELEKSYKALIZACJA:
Słownik etymologicznego źródła danego wyrazu. Norwidowe do niemowlęctwa wracam wskazuje na to, że pisarz będzie milczeć ( niemowlę znaczy pierwotnie ´nie mówi´). Sienkiewicz nazywa nie bez kozery wójta dramat - formy wypowiedzi co to jest.
Co znaczy DERRIDY JACQUES´A CHE COS´E LA POESIA:
Słownik Zobacz Che cos´e la poesia J. Derridy dramat - formy wypowiedzi definicja.
Co znaczy DIDASKALIA (TEKST POBOCZNY):
Słownik Zobacz dramat - formy wypowiedzi dramat - formy wypowiedzi co znaczy.

Czym jest DRAMAT - FORMY WYPOWIEDZI znaczenie w Leksykon definicja literatura D .

  • Dodano:
  • Autor: