dygresja co to jest
Definicja DYGRESJA. Co oznacza nurt opowiadania ( narracji) wypowiedź, która ma mało wspólnego albo.

Czy przydatne?

Definicja DYGRESJA

Co to znaczy: Wtrącona w kluczowy nurt opowiadania ( narracji) wypowiedź, która ma mało wspólnego albo w ogóle jest obca głównemu tematowi albo dominującym wątkom opowieści. Dygresja bywa odizolowanym tematycznie z całości wątkiem pobocznym i jest - przeważnie - spowodowana przez związek asocjacyjny z jakimś wydarzeniem, bohaterem czy rekwizytem głównego nurtu opowiadania. Burzy ona potoczystość narracji, rozbija tym samym jedność tematyczną albo znacząco ją osłabia. Powieści L. Sterne´a jako pierwsze świadomie wprowadziły tok dygresyjny, stwarzając podstawy kompozycji otwartej w epice; pomiędzy innymi ta ich właściwość sprawiła, Iż cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem poststrukturalizmu. W poezji polskiej powstała w romantyzmie odmiana poematu - poemat dygresyjny, zaś jego szkolnymi przykładami są: Beniowski J. Słowackiego i Kwiaty polskie J. Tuwima. MP
Co znaczy D¬WIĘKONA¦LADOWCZO¦Ć:
Słownik Por. onomatopeja dygresja.
Co znaczy DZIEŁO LITERACKIE:
Słownik ujęciu dzieło literackie (utwór literacki) to taka wypowiedź językowa, gdzie dominuje funkcja poetycka, przejawiająca się w specjalnej organizacji (uporządkowaniu naddanym) wypowiedzi. Może to być dygresja.
Co znaczy DRAMAT - AKCJA:
Słownik następujących po sobie działań bohaterów, które zmierzają do osiągnięcia ustalonych celów. Tak zdefiniowana akcja stanowi obiekt fabuły, chociaż regularnie używa się tych terminów synonimicznie dygresja.

Czym jest DYGRESJA znaczenie w Leksykon definicja literatura D .

  • Dodano:
  • Autor: