felieton co to jest
Definicja FELIETON. Co oznacza najpopularniejszych gatunków publicystycznych. Jego postęp jest.

Czy przydatne?

Definicja FELIETON

Co to znaczy: Jeden z najpopularniejszych gatunków publicystycznych. Jego postęp jest ściśle związany z postępującym od XVIII wieku postępem prasy. W pierwotnym znaczeniu felieton określał dolną, odciętą linią część kolumny dziennika, gdzie zamieszczano materiały o charakterze literackim albo krytycznym. Trudno dokładnie określić wyznaczniki gatunkowe felietonu; zwykle jest on swobodny w kompozycji i podejmowanym temacie, zwykle także wykorzystuje literackie środki ekspresji. Stanowi stałą pozycję w dziennikach i tygodnikach, więc jego istotnym wskaźnikiem są także regularność ukazywania się i stałe miejsce w dzienniku albo tygodniku. Tematycznie felieton dotyczy z reguły bieżących wydarzeń z różnych dziedzin, np.: polityki, prawa, obyczaju, muzyki, sportu, literatury, teatru i tak dalej Lecz komentując te wydarzenia, nie jest programowym (na przykład redakcyjnym) komentarzem do nich, stanowi raczej luźne, regularnie o zabarwieniu satyrycznym, dywagacje na ich temat. Felieton regularnie wykorzystuje przedmioty fikcji literackiej, regularnie także kreuje swojego narratora-bohatera, będącego łatwym w czytelniczym odbiorze znakiem decyzyjnym o jednolitości cyklu felietonowego (na przykład Mr O´Goreck w felietonach M. Ogórka). Jako wskaźnik felietonu uznaje się także jego niewielkie rozmiary i niezbędną aktualność problematyki, które to cechy odróżniają go od eseju. Por. również kronika, kronika tygodniowa. W polskiej prasie postęp felietonu nastąpił w drugiej połowie XIX wieku (J.I. Kraszewski, J. Lam, A. ¦więtochowski, B. Prus, E. Orzeszkowa, M. Konopnicka, H. Sienkiewicz, P. Chmielowski), dwudziestoleciu międzywojennym (A. Słonimski, J. Iwaszkiewicz, T. Żeleński) i w prasie po drugiej wojnie światowej (K.I. Gałczyński, A. Słonimski, S. Kisielewski, K.T. Toeplitz, D. Passent, M. Ogórek). Odmianą gatunkową felietonu jest kronika tygodniowa, uprawiana pomiędzy innymi poprzez B. Prusa. JO
Co znaczy FRASZKA:
Słownik wywodzący się z antycznego epigramatu, stanowiący jego specyficzną realizację na gruncie polskim. Swojemu pierwowzorowi fraszka zawdzięcza lapidarność i skrótowość formy (tak zwany fraszka felieton.
Co znaczy FABUŁA:
Słownik cały potencjał zdarzeniowy w utworze; wszystko, co w świecie przedstawionym zaistniało. Tak więc fabuła jest nadrzędna wobec: akcji, motywu, wątku. W powieści mogą zaistnieć takie wydarzenia, które felieton.
Co znaczy FORMALIZM ROSYJSKI:
Słownik szkoła formalna) - Kierunek w literaturoznawstwie ukształtowany w Rosji w latach I wojny światowej, aktywnie rozwijający się do końca lat dwudziestych. Epitet formalna został nadany szkole poprzez felieton.

Czym jest FELIETON znaczenie w Leksykon definicja literatura F .

  • Dodano:
  • Autor: