felieton co to jest
Definicja FELIETON. Co oznacza najpopularniejszych gatunków publicystycznych. Jego postęp jest.

Czy przydatne?

Definicja FELIETON

Co to znaczy: Jeden z najpopularniejszych gatunków publicystycznych. Jego postęp jest ściśle związany z postępującym od XVIII wieku postępem prasy. W pierwotnym znaczeniu felieton określał dolną, odciętą linią część kolumny dziennika, gdzie zamieszczano materiały o charakterze literackim albo krytycznym. Trudno dokładnie określić wyznaczniki gatunkowe felietonu; zwykle jest on swobodny w kompozycji i podejmowanym temacie, zwykle także wykorzystuje literackie środki ekspresji. Stanowi stałą pozycję w dziennikach i tygodnikach, więc jego istotnym wskaźnikiem są także regularność ukazywania się i stałe miejsce w dzienniku albo tygodniku. Tematycznie felieton dotyczy z reguły bieżących wydarzeń z różnych dziedzin, np.: polityki, prawa, obyczaju, muzyki, sportu, literatury, teatru i tak dalej Lecz komentując te wydarzenia, nie jest programowym (na przykład redakcyjnym) komentarzem do nich, stanowi raczej luźne, regularnie o zabarwieniu satyrycznym, dywagacje na ich temat. Felieton regularnie wykorzystuje przedmioty fikcji literackiej, regularnie także kreuje swojego narratora-bohatera, będącego łatwym w czytelniczym odbiorze znakiem decyzyjnym o jednolitości cyklu felietonowego (na przykład Mr O´Goreck w felietonach M. Ogórka). Jako wskaźnik felietonu uznaje się także jego niewielkie rozmiary i niezbędną aktualność problematyki, które to cechy odróżniają go od eseju. Por. również kronika, kronika tygodniowa. W polskiej prasie postęp felietonu nastąpił w drugiej połowie XIX wieku (J.I. Kraszewski, J. Lam, A. ¦więtochowski, B. Prus, E. Orzeszkowa, M. Konopnicka, H. Sienkiewicz, P. Chmielowski), dwudziestoleciu międzywojennym (A. Słonimski, J. Iwaszkiewicz, T. Żeleński) i w prasie po drugiej wojnie światowej (K.I. Gałczyński, A. Słonimski, S. Kisielewski, K.T. Toeplitz, D. Passent, M. Ogórek). Odmianą gatunkową felietonu jest kronika tygodniowa, uprawiana pomiędzy innymi poprzez B. Prusa. JO
Co znaczy FORMALNA METODA:
Słownik Zobacz chwyt, formalizm rosyjski, sposób formalna felieton.
Co znaczy FENOMENOLOGICZNA KONCEPCJA DZIEŁA LITERACKIEGO ROM:
Słownik kierunek filozoficzny, którego podwaliny położył E. Husserl (1859-1938). W założeniu Husserla fenomenologia miała być filozofią autonomiczną, czystą, filozofią, która nie posiada ?Xadnych podstaw i felieton.
Co znaczy FRAZEOLOGIZM:
Słownik utrwalone połączenie wyrazów, których sedno nie jest prostą sumą znaczeń poszczególnych komponentów. Frazeologizmy pomnażają zasób synonimicznych środków języka i uzupełniają leksykę. Frazeologizmy felieton.

Czym jest FELIETON znaczenie w Leksykon definicja literatura F .

  • Dodano:
  • Autor: