forma dziele literackim co to jest
Definicja FORMA W DZIELE LITERACKIM. Co oznacza formalistów rosyjskich ( formalizm rosyjski.

Czy przydatne?

Definicja FORMA W DZIELE LITERACKIM

Co to znaczy: W koncepcji formalistów rosyjskich ( formalizm rosyjski) definicja rozumiane nie jako otocze treści, ale jako treść sama, "coś, co jest treściwe samo poprzez się" (B. Eichenbaum). Rezygnując z tradycyjnego przeciwstawienia treści - formie, formaliści polemicznie ustosunkowywali się do teorii A. Potiebni i opierającej się na niej literaturze symbolistów, gdzie obecność symboli - obrazów była motywowana założeniem, że literatura to jest "myślenie obrazami". Przyjęcie tego założenia oznaczało odsunięcie na drugi plan takich przedmiotów "formalnych", jak na przykład składnia, rytm, dźwięk, wersyfikacja. W czasie gdy przedstawiciele rosyjskiej szkoły formalnej zwracali uwagę na fakt, Iż specyficzność literatury zależy w pierwszej kolejności właśnie od metody użycia składników treściowych (obrazowych), które same w sobie nie posiadają waloru artystycznego i mogą należeć zarówno do języka poetyckiego, jak i praktycznego. W mowie artystycznej forma musi być wyczuwalna - brak wyczuwalności formy (jej strata) skutkuje przejście słowa od literaturze do prozy. Zatracając formę, wyraz się automatyzuje, tzn. przestaje być odczuwane jako niezwykłe, nie zatrzymuje na sobie uwagi, staje się "przezroczyste"; nie widzimy go już, ale tylko rozpoznajemy. Słowa zautomatyzowane, "zwietrzałe", martwe, można na nowo ożywić, wskrzesić, "zdezautomatyzować", tzn. uczynić znów ich formę wyczuwalną; pisze o tym W. Szkłowski w artykule Wskrzeszenie słowa: "Materiał sztuki musi być żywy, drogocenny. I oto przychodzi na świat epitet, który nie wnosi do słowa nic nowego, a tylko wskrzesza jego umarłą obrazowość, na przykład jasne słońce, drobny deszcz, topielne błota, jasne światło, dzielny wojownik... W samym już słowie wojownik tkwi definicja dzielności, ale obraz umarł, a głód konkretności, który jest duszą sztuki, domagał się wskrzeszenia obrazu. Ożywione poprzez epitet wyraz znów staje się słowem poetyckim". W pracach rosyjskiej szkoły formalnej refleksja nad metodą pozostawała w ścisłym związku z rozważaniami nad: 1) opozycją: język praktyczny - język poetycki (ten ostatni cechuje naddatek organizacji w relacji do języka praktycznego - por. Poetyka w świetle językoznawstwa R. Jakobsona); 2) koncepcją chwytu artystycznego; 3) opozycją: fabuła a sjużet. ASD BIBLIOGRAFIA: B. Eichenbaum: Teoria sposoby formalnej. [w:] Szkice o prozie i literaturze. Wybór i przekład: L. Pszczołowska, R. Zimand. Warszawa 1973; W. Szkłowski: Wskrzeszenie słowa. [w:] Rosyjska szkoła stylistyki. Wybór i przyg.: M.R. Mayenowa, Z. Saloni. Warszawa 1970
Co znaczy FEMINIZM W BADANIACH LITERACKICH:
Słownik Zobacz krytyka feministyczna forma w dziele literackim.
Co znaczy FRAZEOLOGIZM:
Słownik utrwalone połączenie wyrazów, których sedno nie jest prostą sumą znaczeń poszczególnych komponentów. Frazeologizmy pomnażają zasób synonimicznych środków języka i uzupełniają leksykę. Frazeologizmy forma w dziele literackim.
Co znaczy FIKCJA LITERACKA:
Słownik przedstawionego, polegająca na tym, że jest on stworzony poprzez autora i różny od świata realnego poznawanego przez doświadczenie. Równocześnie z wyjątkiem tego, czy świat przedstawiony ma charakter forma w dziele literackim.

Czym jest FORMA W DZIELE LITERACKIM znaczenie w Leksykon definicja literatura F .

  • Dodano:
  • Autor: