frekwentacja co to jest
Definicja FREKWENTACJA. Co oznacza pojawiania się ustalonych słów w danym tekście czy w większej.

Czy przydatne?

Definicja FREKWENTACJA

Co znaczy FREKWENTACJA: Częstotliwość pojawiania się ustalonych słów w danym tekście czy w większej liczbie komunikatów. Badaniem frekwentacji zajmują się słowniki frekwentacyjne obejmujące twórczość jednego autora (Mickiewicza, Paska, Kochanowskiego) albo majątek pisarzy danej epoki (I. Kurcz, A.M. Lewicki, J. Sambor, J. Woronczak: Słownictwo współczesnego j. polskiego. Listy frekwentacyjne, t. I-IV. Warszawa 1974-1976; H. i T. Zgółkowie: Słownictwo współczesnej literaturze polskiej. Listy frekwentacyjne, t. I-II, Poznań 1992). Ze słowników tych wynika, Iż przeważnie we wszelkich tekstach występują przyimki, spójniki i zaimki ("w", "i", "z", "na", "się", "on", "do", "ten", "ja"). W słowniku opisującym frekwentację słów prozy artystycznej następne rzeczowniki zajmują odległe miejsca: "pan" (26), "czas" (45), "ręka" (49), "chwila" (52), "dzień" (56), "ludzie" (61), "oko" (66), "lato" (79), "głowa" (81), "dom" (88). Podobnie jest w słowniku literaturze: "oko" (25), "ziemia" (31), "wyraz" (34), "ręka" (35), "noc" (36), "słońce" (40), "czas" (41), "dzień" (42), "twarz" (45). W obu słownikach wzięto pod uwagę próbę 100 000 wyrazów, otrzymując 16 377 albo - w słowniku literaturze - 13 970 odrębnych haseł (słowa tylko raz pojawiające się w takich leksykonach zamykały się w liczbach: 8945 i 7112). Na pół miliona różnych wyrazów j. polskiego pierwsze 100 słów-haseł z list frekwentacyjnych zajmuje w tekstach około 60%, pierwszy 1000 - prawie 85%, a początkowe 4000 - aż 97% objętości wszelkich wypowiedzi. Można wyciągać stąd wnioski dotyczące frekwentacji słów od hasła 4001 do hasła 50 000 (wyrazy rzadkie) i od hasła 50 001 do hasła 500 000 (wyrazy bardzo rzadkie!). Czytając leksykon zawierający 125 000 wyrazów (na przykład Nowy leksykon ortograficzny, red. E. Polański) na każdej jego stronicy napotykamy więc przynajmniej kilka słów rzadkich. Takie są prawa statystyki lingwistycznej. Por. bogactwo leksyki. JP
Co znaczy FRAZEOLOGIZM:
Porównanie utrwalone połączenie wyrazów, których sedno nie jest prostą sumą znaczeń poszczególnych komponentów. Frazeologizmy pomnażają zasób synonimicznych środków języka i uzupełniają leksykę. Frazeologizmy frekwentacja co znaczy.
Krzyżówka FENOMENOLOGICZNA KONCEPCJA DZIEŁA LITERACKIEGO ROM:
Dlaczego kierunek filozoficzny, którego podwaliny położył E. Husserl (1859-1938). W założeniu Husserla fenomenologia miała być filozofią autonomiczną, czystą, filozofią, która nie posiada ?Xadnych podstaw i frekwentacja krzyżówka.
Co to jest FRYE´A NORTHROPA TEORIA ARCHETYPU:
Jak lepiej Zobacz teoria archetypu N. Frye´a frekwentacja co to jest.

Czym jest FREKWENTACJA znaczenie w Leksykon definicja literatura F .

  • Dodano:
  • Autor: