genologia co to jest
Definicja GENOLOGIA. Co oznacza się gatunkami i rodzajami literackimi. Refleksja genologiczna ma.

Czy przydatne?

Definicja GENOLOGIA

Co znaczy GENOLOGIA: Edukacja zajmująca się gatunkami i rodzajami literackimi. Refleksja genologiczna ma rodowód antyczny (Arystoteles), nazwę zaproponował francuski uczony Ph. van Tieghem, w Polsce podwaliny pod genologię położyła S. Skwarczyńska. Jako edukacja genologia pojawia się wówczas, kiedy refleksja o gatunkach traci charakter normatywny, zanika sztywny podział na typy i gatunki i kiedy gatunek przestaje być wskaźnikiem literackości utworu (romantyzm). Genologia zajmuje się typologią i opisem struktury poszczególnych gatunków, podejmując równocześnie zagadnienia metody istnienia gatunku (genologia opisowa), jak także bada postęp historyczny poszczególnych gatunków, ewolucję, zasoby gatunków w danym czasie i w danym miejscu, metody rozumienia form gatunkowych i przypisywane im funkcje i formułuje prawa rozwojowe (genologia historyczna). Współcześnie, kiedy tradycyjne gatunki literackie zatraciły własne pierwotne funkcje i są znakiem stylizacji, obiektem badań genologicznych stała się przypadek historycznie ukształtowanych gatunków literackich, interioryzacja w obszarze literatury gatunków mowy (tak zwany form prostych), adaptacja form gatunkowych z innych sztuk, tworzenie się supragatunków (wiersz, powieść), wszelkiego typu gry z wzorcami gatunkowymi. Por. gatunek literacki, edukacja o poezji - podział, rodzaj literacki. RC BIBLIOGRAFIA: S. Skwarczyńska: Niedostrzeżony problem fundamentalny genologii. [w:] Problemy teorii literatury. Wrocław 1967; Cz. Zgorzelski: Perspektywy genologii w poznawaniu literaturze współczesnej. "Teksty" 1975, nr 1
Co znaczy GATUNEK LITERACKI:
Porównanie kompozycyjnych, stylistycznych, a niekiedy również tematycznych, określających budowę dzieła literackiego; to jest również klasa dzieł literackich realizujących określony zespół reguł budowy dzieła genologia co znaczy.
Krzyżówka GROTESKA:
Dlaczego jednakże zadomowiony w piśmiennictwie XX wieku, należy do ustaleń wieloznacznych. Bywa stosowany jako: - kategoria estetyczna (jej realizacje dotyczą utworów plastycznych, muzycznych, literackich genologia krzyżówka.
Co to jest GWARA:
Jak lepiej terytorialnymi odmianami języka narodowego. Grupują się w większe jednostki nadrzędne, zwane dialektami. Na terenie Polski odznacza się 5 fundamentalnych dialektów: małopolski, wielkopolski genologia co to jest.

Czym jest GENOLOGIA znaczenie w Leksykon definicja literatura G .

  • Dodano:
  • Autor: