hiatus co to jest
Definicja HIATUS. Co oznacza wygłosowa samogłoska pierwszego wyrazu styka się bezpośrednio z.

Czy przydatne?

Definicja HIATUS

Co to znaczy: Wypowiedzi, gdzie wygłosowa samogłoska pierwszego wyrazu styka się bezpośrednio z nagłosową samogłoską drugiego wyrazu ("niewiele Oryginalny", "dobrzE Oświecony"). W recytacji antycznych wierszy lub pomijano wygłosową samogłoskę (elizja), lub także wyrzucano samogłoskę nagłosową (afereza). Gdy te samogłoski były identyczne, to łączono je w jedną ( krasis). JP
Co znaczy HIPERKATALEKSA:
Słownik Zobacz wiersz polski hiatus.
Co znaczy HIPERBOLA:
Słownik gdzie następuje wyolbrzymienie jakiegoś zjawiska albo osoby. Przeważnie z hiperbolą spotykamy się w odach i hymnach. Hiperbola może być wyróżnikiem stylu indywidualnego, jak tj. na przykład z mową hiatus.
Co znaczy HOMOGRAM:
Słownik zdarzenie wyrazów tak samo zapisanych, ale posiadających odmienny sedno i inne brzmienie. Odpowiednikiem kompletnie polskiego homogramu może być czasownik zamarzać , który ma dwa znaczenia i dwie hiatus.

Czym jest HIATUS znaczenie w Leksykon definicja literatura H .

  • Dodano:
  • Autor: