homogram co to jest
Definicja HOMOGRAM. Co oznacza zdarzenie wyrazów tak samo zapisanych, ale posiadających odmienny.

Czy przydatne?

Definicja HOMOGRAM

Co znaczy HOMOGRAM: To w polszczyźnie zdarzenie wyrazów tak samo zapisanych, ale posiadających odmienny sedno i inne brzmienie. Odpowiednikiem kompletnie polskiego homogramu może być czasownik "zamarzać", który ma dwa znaczenia i dwie wymowy: 1) "zamar-zać" - ´ściąć się, skrzepnąć od mrozu, zmienić się w lód´, 2) "zamarzać" - ´Regularnie doprowadzać kogoś do stanu wycieńczenia fizycznego przez głodzenie´. Bardzo mała różnica wymowy oddziela wyraz "pod-robić" (´sfałszować´) od "po-drobić" (´pokruszyć´), podobnie jak "kontr-akcję" (´przeciwdziałanie´) od "kon-trakcji" (´ściągnięcia dwóch samogłosek w jedną´). Na styku leksyki polsko-internacjonalnej częściej zdarzają się takie homogramy: "cis" (´drzewo´) - "c-is" (´dźwięk C podwyższony o półton´), "coby" (´?Xeby´) - "coby" (czyt. koby, ´krępe konie zaprzęgowe z rasy anglo-normandzkiej´), "jury" (´okresy geologiczne´) - "jury" (czyt. żüri, ´komisja sędziowska´), "sil" (´wysilaj się´) - "s-il" (´żyła skał magmowych´). A. Sandauer pouczał o różnicy wymowy "mAntyki" (´wróżbiarstwa´) i "mantYki" (´zrzędy, nudziarza´). Por. homofon. JP
Co znaczy HIATUS:
Porównanie wygłosowa samogłoska pierwszego wyrazu styka się bezpośrednio z nagłosową samogłoską drugiego wyrazu ( niewiele Oryginalny , dobrzE Oświecony ). W recytacji antycznych wierszy lub pomijano wygłosową homogram co znaczy.
Krzyżówka HISTORIA LITERATURY:
Dlaczego Zobacz edukacja o poezji homogram krzyżówka.
Co to jest HYMN:
Jak lepiej Grecji nazwą tą określano pieśni o różnej kompozycji i tematyce, śpiewane poprzez solistę albo chór przy akompaniamencie instrumentów muzycznych. Fundamentalne odmiany hymnu antycznego to pean (pieśń homogram co to jest.

Czym jest HOMOGRAM znaczenie w Leksykon definicja literatura H .

  • Dodano:
  • Autor: