inwersja co to jest
Definicja INWERSJA. Co oznacza gramatycznego szyku zdania. To jest chwyt składniowy szczególnie.

Czy przydatne?

Definicja INWERSJA

Co to znaczy: Zakłócenie gramatycznego szyku zdania. To jest chwyt składniowy szczególnie chętnie użytkowany w momencie baroku (M. Sęp-Szarzyński) i klasycyzmu. W. Borowy oblicza inwersje w Sonetach krymskich A. Mickiewicza: "suchego przestwór oceanu", "cichymi gra piersiami", "podróżne rozśmiało się grono", "długimi wywija ramiony", "morskie snują się straszydła", "pomp złowieszcze jęki", "powoju roślina", "jasne powypalał ślady", "pod wstydu liściami", "w wodach skała przegląda się łysa" i tak dalej Krytyk sądzi, Iż chodzi tu o nawiązanie do stylu epoki poprzedniej, a w pierwszej kolejności do literaturze S. Trembeckiego. Inwersja w literaturze służy raczej jako sposób podkreślenia rytmu i zamykania wersu w ramach wydzielonej części zdania, w prozie - dla udobitnienia wartości emocjonalnej danego słowa czy frazeologizmu. JP BIBLIOGRAFIA: W. Borowy: O literaturze Mickiewicza, Lublin 1999
Co znaczy INWOKACJA:
Słownik wezwanie) Rodzaj apostrofy, umieszczonej najpierw utworu epickiego. Tradycyjnie inwokacja przynosiła w utworach starożytnych pisarzy greckich i rzymskich wezwanie do bogów albo Muz z prośbą o inwersja.
Co znaczy INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA:
Słownik dotyczące warstwy brzmieniowej utworu literackiego ( rymy, aliteracje, onomatopeje, paronomazje, anagramy, echolalia). Kluczową funkcją instrumentacji głoskowej w literaturze jest wytwarzanie inwersja.
Co znaczy INTERTEKSTUALNO¦Ć:
Słownik danym tekście zespół nawiązań do innych tekstów (w tym również tekstów kultury takich jak malarstwo, rzeźba, muzyka i tak dalej). Definicja intertekstualności [intertextualité] wprowadziła do badań inwersja.

Czym jest INWERSJA znaczenie w Leksykon definicja literatura I .

  • Dodano:
  • Autor: