literacka kultura co to jest
Definicja KULTURA LITERACKA. Co oznacza to - najogólniej mówiąc - sposób rozumienia literatury.

Czy przydatne?

Definicja KULTURA LITERACKA

Co to znaczy: Kultura literacka to - najogólniej mówiąc - sposób rozumienia literatury charakterystyczny dla publiczności literackiej danego miejsca i czasu. J. Sławiński definiuje kulturę literacką jako "mechanizm orientacyjny", który umożliwia uczestnikom publiczności literackiej "efektywne porozumiewanie się przez dzieła, czyli zapewnia wzajemną odpowiedniość kodów nadawania i kodów odbioru i gwarantuje porównywalność różnych indywidualnych odbiorów tych samych przekazów". Na tak rozumianą kulturę literacką złożona jest: a. wiedza, a więc zdolności rozumienia i wartościowania cenionych dokonań literackich, b. gust, a więc upodobania do dzieł literackich określonego typu i c. kompetencja, a więc umiejętności, które umożliwiają posługiwanie się doświadczeniem literackim, by rozumieć i wartościować nowe propozycje literackie. Kultura literacka umożliwia uczestnikom publiczności literackiej efektywne i umiejętne posługiwanie się normami literackimi, które składają się na tradycję literacką. Można także przypisać jej charakterystyczne dla niej właśnie zespoły norm, a więc konwencje literackie, które naprawdę określają preferencje czytelnicze wobec dzieł zastanych i horyzont oczekiwań wobec dzieł nowych, metody rozumienia literatury, metody lektury i wartościowania. Wyznaczają one również relacja do tradycji, nadając kulturze charakter "konserwatywny", "klasyczny" albo "awangardowy". Normalnie kultura literacka danego miejsca i czasu ulega stratyfikacji (rozwarstwieniu) odpowiedniej do podziału wewnętrznego publiczności literackiej. W pracach S. Żółkiewskiego kultura literacka jest identyfikowana z komunikacją literacką w danej zbiorowości. A gdyż dzieło literackie jest rozumiane jako element semiotyczny, który posiada aspekt tekstowy i rzeczowy, rozumienie kultury literackiej uwzględnia zarówno to, Iż daje się ona opisać jako sfera tekstów, twórczości i odbioru, jak także jako to, Iż to jest sfera produkcji i konsumpcji. Tak rozumiana kultura literacka jest wypreparowaną częścią kultury danego społeczeństwa. Por. poezja a społeczeństwo. RC BIBLIOGRAFIA: J. Sławiński: Socjologia literatury i poetyka historyczna. [w:] Prace wybrane. T. 2. Dzieło - język - tradycja. Kraków 1998, s. 33-63; S. Żółkiewski: Wiedza o kulturze literackiej. Warszawa 1980; S. Żółkiewski: Kultura literacka (1918-1932). Warszawa 1973; S. Żółkiewski: Kultura, socjologia, semiotyka literacka. Warszawa 1979
Co znaczy KOMUNIKACJA LITERACKA:
Słownik pisze O.S. Czarnik, jeden z najlepszych polskich znawców zagadnienia - pochodzi od łacińskiego communicare , co oznacza między innymi wspólnym uczynić , czynić uczestnikiem , użyczyć , zjednoczyć kultura literacka co to jest.
Co znaczy KRYTYKA LITERACKA:
Słownik autokrytycyzm należą do zasadniczych rysów postawy intelektualnej w czasach nowożytnych. Nic zatem dziwnego, Iż krytyka literacka (i artystyczna) jako osobna tematyka w kulturze europejskiej poczęła kultura literacka definicja.
Co znaczy KRZYŻOWANIE SIĘ POSTACI GATUNKOWYCH JAKO WYZNACZN:
Słownik problemów genologii jest zagadnienie ewolucji (zmiany, przekształcenia) gatunku literackiego. Klasyczną rozprawą, która to zagadnienie podejmuje, jest rozprawa Ireneusza Opackiego Krzyżowanie się kultura literacka co znaczy.

Czym jest KULTURA LITERACKA znaczenie w Leksykon definicja literatura K .

  • Dodano:
  • Autor: