poetica licentia co to jest
Definicja LICENTIA POETICA. Co oznacza oznaczający prawo pisarzy do naruszania surowych dla innych.

Czy przydatne?

Definicja LICENTIA POETICA

Co to znaczy: Łaciński termin oznaczający prawo pisarzy do naruszania surowych dla innych użytkowników języka norm gramatycznych, prozodyjnych, składniowych czy semantycznych. Tak więc B. Leśmian może w Pałacu królewny śpiącej napisać: Kucharz wbił raz na zawsze nos, pełen spiekoty, W dym, co zastygł w pióropusz, kędzierzawie zmarły, I w kierunku wszechświata dzierżył rondel złoty, Gdzie do dna nicość z sadłem za pan brat przywarły... W języku potocznym licentia poetica jest synonimem zrywania nie tylko z normami językowymi, lecz i z regułami logiki, estetyki, a również moralności. JP
Co znaczy LITERATURA A HISTORIA:
Słownik poezją a historią - oczywiście w nowożytnym, ukształtowanym na przełomie XVIII i XIX wieku, rozumieniu obydwu terminów (por. poezja a piśmiennictwo) - sięgają antycznych początków literatury. Mają licentia poetica.
Co znaczy LIST:
Słownik skierowana do określonego adresata; jako taki wchodzi w zakres zainteresowań badaczy kultury literackiej danej epoki. W starożytnej Grecji, a w pierwszej kolejności w Rzymie sztuka pisania listów licentia poetica.
Co znaczy LITERATURA A PSYCHOLOGIA:
Słownik poezją i psychologią należy rozpatrywać z dwóch, przynajmniej, punktów widzenia. Po pierwsze można poszukiwać w tekstach literackich tak zwany problematyki psychologicznej, a więc przedmiotów licentia poetica.

Czym jest LICENTIA POETICA znaczenie w Leksykon definicja literatura L .

  • Dodano:
  • Autor: