limeryk co to jest
Definicja LIMERYK. Co oznacza wyrazu limerick) Rozpowszechniona w szczególności w poezji.

Czy przydatne?

Definicja LIMERYK

Co to znaczy: (od z angielskiego: wyrazu limerick) Rozpowszechniona w szczególności w poezji angielskiej forma humorystycznego wiersza o charakterystycznym układzie pięciu wersów i rymów aabba. Słowo zamykający pierwszy wers jest zwykle nazwą geograficzną państwie albo miejscowości. Treść jest przesycona komizmem, groteską i nonsensownym humorem. W najwyższym stopniu znanym autorem limeryków był Edward Lear, pisali je również A. Tennyson, A.Ch. Swinburne, R. Kipling, a w poezji polskiej J. Tuwim i S. Barańczak. Pewien staruszek z Berlina To była taka chudzina, Iż go skrzętna niewiasta Zagniotła do ciasta I upiekła w nim staruszka z Berlina. Był sobie jegomość z Kilkenny Bez pieniędzy, ponieważ nie znał ich ceny I co znalazł w szkatule, To na miód i cebulę Zaraz wydał ten birbant z Kilkenny. E. Lear: Limeryki wszystkie. Przeł. R. Stiller AD
Co znaczy LIRYKA AUTOTEMATYCZNA:
Słownik Zobacz liryka - odmiany limeryk.
Co znaczy LIRYKA - DZIEJE RODZAJU:
Słownik teorii rodzajów (fundamentem są tu klasyczne ujęcia Arystotelesa i Horacego) ustalił się podział na lirykę, epikę, dramat. Utwory liryczne cechuje strukturalna wyrazistość podmiotu. Na plan pierwszy limeryk.
Co znaczy LIRYKA APELU (INWOKACYJNA, ZWROTU DO ADRESATA):
Słownik Por. liryka - odmiany, inwokacja limeryk.

Czym jest LIMERYK znaczenie w Leksykon definicja literatura L .

  • Dodano:
  • Autor: