lt co to jest
Definicja LIST. Co oznacza skierowana do określonego adresata; jako taki wchodzi w zakres.

Czy przydatne?

Definicja LIST

Co to znaczy: Wypowiedź pisemna skierowana do określonego adresata; jako taki wchodzi w zakres zainteresowań badaczy kultury literackiej danej epoki. W starożytnej Grecji, a w pierwszej kolejności w Rzymie sztuka pisania listów osiągnęła - raczej za sprawą retoryki - tak wysoki poziom, Iż stała się odrębnym, ściśle wytyczonym działem piśmiennictwa (Platon, Isokrates, Epikur, Cyceron, Seneka, Pliniusz Młodszy, Jan Apostata) - epistolografią. Z racji na cel i z uwagi na adresata można wskazać kilka odmian gatunkowych listu, np.: list otwarty, list pasterski, list poetycki, list z podróży. W powieści XIX i XX wieku list stał się elementem powieściowej narracji, a nawet ukształtowała się odmiana gatunkowa powieści epistolarnej, czy powieści w listach. Por. poezja a piśmiennictwo, powieść. JO BIBLIOGRAFIA: J.
Ryba: List. [w:] Słownik szkolny. Gatunki paraliterackie, publicystyczne i użytkowe. Red. M. Pytasz. Gorzów Wlkp. 1993
Co znaczy LITERATURA:
Słownik utrwalonych w formie piśmiennej (kiedyś w przekazie ustnym - tak zwany poezja oralna) danego narodu ( poezja narodowa), całej ludzkości (poezja powszechna); ów całościowy charakter i wielorakość form list co to jest.
Co znaczy LITERATURA A PI¦MIENNICTWO:
Słownik ogół wypowiedzi utrwalonych w piśmie. Są one powiązane funkcjonalnie z niemal wszystkimi sferami socjalnej działalności człowieka - jego działalnością poznawczą, gromadzeniem i systematyzowaniem list definicja.
Co znaczy LIRYKA SYTUACYJNA:
Słownik Zobacz liryka - rodzaje liryki list co znaczy.

Czym jest LIST znaczenie w Leksykon definicja literatura L .

  • Dodano:
  • Autor: