lt co to jest
Definicja LIST. Co oznacza skierowana do określonego adresata; jako taki wchodzi w zakres.

Czy przydatne?

Definicja LIST

Co to znaczy: Wypowiedź pisemna skierowana do określonego adresata; jako taki wchodzi w zakres zainteresowań badaczy kultury literackiej danej epoki. W starożytnej Grecji, a w pierwszej kolejności w Rzymie sztuka pisania listów osiągnęła - raczej za sprawą retoryki - tak wysoki poziom, Iż stała się odrębnym, ściśle wytyczonym działem piśmiennictwa (Platon, Isokrates, Epikur, Cyceron, Seneka, Pliniusz Młodszy, Jan Apostata) - epistolografią. Z racji na cel i z uwagi na adresata można wskazać kilka odmian gatunkowych listu, np.: list otwarty, list pasterski, list poetycki, list z podróży. W powieści XIX i XX wieku list stał się elementem powieściowej narracji, a nawet ukształtowała się odmiana gatunkowa powieści epistolarnej, czy powieści w listach. Por. poezja a piśmiennictwo, powieść. JO BIBLIOGRAFIA: J. Ryba: List. [w:] Słownik szkolny. Gatunki paraliterackie, publicystyczne i użytkowe. Red. M. Pytasz. Gorzów Wlkp. 1993
Co znaczy LITERATURA A FILOZOFIA:
Słownik poezja), podobnie jak religia i filozofia, spełnia trzy fundamentalne funkcje, którymi są rozjaśnianie egzystencji, orientacja w świecie i transcendowanie. Różnica pomiędzy sztuką a filozofią jest list.
Co znaczy LICENTIA POETICA:
Słownik oznaczający prawo pisarzy do naruszania surowych dla innych użytkowników języka norm gramatycznych, prozodyjnych, składniowych czy semantycznych. Tak więc B. Leśmian może w Pałacu królewny śpiącej list.
Co znaczy LIRYKA PATRIOTYCZNA (POLITYCZNA, AGITACYJNA):
Słownik Zobacz liryka - odmiany list.

Czym jest LIST znaczenie w Leksykon definicja literatura L .

  • Dodano:
  • Autor: