literatura co to jest
Definicja LITERATURA. Co oznacza utrwalonych w formie piśmiennej (kiedyś w przekazie ustnym - tak.

Czy przydatne?

Definicja LITERATURA

Co to znaczy: całość dokonań utrwalonych w formie piśmiennej (kiedyś w przekazie ustnym - tak zwany poezja oralna) danego narodu ( poezja narodowa), całej ludzkości (poezja powszechna); ów całościowy charakter i wielorakość form gatunkowych sprawia, Iż regularnie nazywa się to piśmiennictwem. W wieku XIX, wspólnie z postępem naukowej refleksji o poezji, wprowadzono węższe definicja literatury jako zbioru dzieł artystycznych, więc o wartości estetycznej, która wybija się na plan pierwszy, aczkolwiek podstawy podziału na poezję ( lirykę), dramat (tragedię) i prozę ( epikę) stworzył Arystoteles w swojej Poetyce. Por. ABC czytania E. Pounda, Che cos´e la poesia J. Derridy, Fenomenologiczna koncepcja dzieła literackiego R. Ingardena, Poezja a społeczeństwo R. Escarpita, Poetyka Arystotelesa, Poetyka w świetle językoznawstwa R. Jakobsona, Przyjemność tekstu R. Barthes´a, rodzaj literacki. MP
Co znaczy LITERATURA A PSYCHOLOGIA:
Słownik poezją i psychologią należy rozpatrywać z dwóch, przynajmniej, punktów widzenia. Po pierwsze można poszukiwać w tekstach literackich tak zwany problematyki psychologicznej, a więc przedmiotów literatura.
Co znaczy LITOTA:
Słownik przeciwstawne hiperboli. To jest trop niemetaforyczny, wykorzystywany do minimalizacji jakiegoś wydarzenia czy spraw, a nawet własnej osoby, w szczególności zaś talentu wobec wagi tematu (skromność literatura.
Co znaczy LITERATURA EMIGRACYJNA:
Słownik doświadczenie Europy w wiekach XIX i XX. Od razu zderzyły się ze sobą dwie powody migracji: ekonomiczna i polityczna. W razie Polaków emigracja ekonomiczna stworzyła zdarzenie zwane Polonią (poezja literatura.

Czym jest LITERATURA znaczenie w Leksykon definicja literatura L .

  • Dodano:
  • Autor: